Pozadí

Proč je důležité plánování udržitelné městské mobility

Evropská komise zdůrazňuje v mnoha svých dokumentech zaměřených na dopravu jako je např. Akční plán městské mobility, Bílá kniha : plán jednotného evropského dopravního prostoru a Urban Mobility Package nezbytnost strategického přístupu a integraci dopravního plánování s ostatními sektory jako je ochrana životního prostředí, územní plánování, bydlení, sociální aspekty dostupnosti mobility stejně tak jako s ekonomickým rozvojem. 

Je obecně přijímaným faktem, že plánování udržitelné městské mobility přispívá k lepší kvalitě života a dokáže odpovídat na problémy dopravy vice strategicky. Udržitelné dopravní módy, které zahrnují nejen ekologicky čistá vozidla, veřejnou dopravu, ale také cyklistickou a pěší dopravu a intermodální módy jako jsou taxi nebo carsharing by měly hrát v budoucích dopravních systémech významnou roli.

Evropská komise propaguje plánování udržitelné městské mobility, aby podpořila proces dopravního plánování. Plány udržitelné mobility by měly obsahovat:

  • Vizi rozvoje a nastavení strategických cílů                             
  • Identifikaci a analýzu lokálních problémů v oblasti mobility
  • Definici klíčových opatření, které pomohou odstranit tyto problémy
  • Integrované plánování a integrace opatření
  • Koordinace všech procesů a plánů
  • Zapojování stakeholderů a občanů
  • Monitorování a vyhodnocení výsledků, stejně tak jako vyhodnocení celého procesu přípravy
  • Rozpočet a implementaci navržených opatření

V Evropě existují rozdílné přístupy k plánování udržitelné městské mobility. Zatímco některé země jako např. Francie nebo Velká Británie jsou považovány za pionýry v oblasti plánování udržitelné mobility, v některých zemích je koncept strategického plánování městské dopravy stále nový a jen částečně aplikovaný.

Návod ke zpracování a realizaci Plánů udržitelné městské mobility popisuje kroky, které jsou nezbytné pro plánování udržitelné městské mobility. Tento návod také obsahuje příklady dobré praxe, nástroje a odkazy pro každý z kroků. Tento dokument je určen jak pro odborníky z oblasti plánování dopravy a mobility, tak pro stakeholdery, kteří jsou zapojeni do procesu přípravy a implementace Plánů udržitelné městské mobility (SUMP). Zkušenosti ukazují, že schválený SUMP usnadňuje rozvoj, ekologických, účinných a přístupných dopravních systémů a pomáhá v procesu rozhodování stavebním úřadům i voleným zástupcům měst a regionů.

Relevantní zdroje:

 

 

SUMP Guidelines in other languages:

 

 

Další informace o udržitelné mobilitě a dalších projektech zaměřených na SUMP můžete najít tady .