POZADINA

Pozadina – planiranje održive urbane mobilnosti

Europska komisija je naglasila u mnogim svojim dokumentima vezanima uz prijevoz poput Akcijskog plana za urbanu mobilnost, Bijele knjige: Putokaz do jedinstvenog europskog prometnog prostora i Paketa urbane mobilnosti da su potrebni strateški pristupi i integracija politika planiranja prijevoza s ostalim sektorima poput politike zaštite okoliša, planiranja korištenja zemljišta, stanovanja, socijalnih aspekata pristupačnosti i mobilnosti kao i ekonomskog razvoja.

Postoji širok konsenzus da planiranje održive urbane mobilnosti doprinosi boljoj kvaliteti života te da je to način na koji se problemi prijevoza u gradovima mogu bolje strateški riješiti. Održivi načini prijevoza, koji uključuju čišća vozila i javni prijevoz, kao i biciklizam, hodanje te intermodalne načine, kao što su taksi i dijeljenje automobila, trebali bi igrati važnu ulogu u budućim urbanim sustavima prijevoza.

Europska komisija potiče planiranje održive urbane mobilnosti kako bi se poboljšali procesi planiranja prijevoza. Oni trebaju sadržavati:

  • Razvoj vizija i određivanje ciljeva i strategija
  • Prepoznavanje i analizu problema lokalne mobilnosti
  • Definiranje ključnih mjera s ciljem prevladavanja lokalnih problema
  • Integrirane politike i mjere
  • Koordinirane procese s komplementarnim procesima i planovima 
  • Uključivanje dionika i građana
  • Praćenje, evaluaciju procesa kao i evaluaciju napretka
  • Provođenje i planiranje proračuna

Various approaches to sustainable urban mobility planning exist throughout Europe. While some countries such as France and the United Kingdom are consideredforerunners, strategic urban transport planning is still new and in many other countries only partly applied.

Različiti pristupi planiranju održive urbane mobilnosti postoje diljem Europe. Dok se neke zemlje, poput Francuske i Velike Britanije smatraju pretečama, strateško urbano planiranje prometa je još uvijek novo i u mnogim drugim zemljama se samo djelomično primjenjuje. Smjernice – razvoj i provedba plana održive urbane mobilnosti“ objašnjavaju korake koji su neophodni za planiranje održive urbane mobilnosti i uključuju primjere dobre prakse, alate i reference za svaki korak. Dokument je namijenjen praktičarima u urbanom prometu i mobilnosti kao i drugim dionicima koji su uključeni u proces planiranja i provedbe planova održive urbane mobilnosti (SUMP-ova). Iskustva pokazuju da odobreni SUMP u gradu znatno olakšava razvoj ekološki prihvatljivih, učinkovitih i pristupačnih sustava prometa za donositelje odluka i tijela za planiranje.

Relevantni izvori:

 

SUMP Guidelines in other languages:

 

Korisne informacije o održivoj mobilnosti i ostalim SUMP projektima mogu se naći ovdje.