Praćenje i evaluacija

Aktivnosti praćenja i evaluacije rezultiraju podacimao napretku procesa planiranja Plana održive urbanemobilnosti (SUMP) i o učinku mjera politike. Provodese prije, tijekom i nakon provedbe prijevoznih mjera.Pružanje redovitih informacija donositeljima odluka,potencijalnim tijelima za financiranje i lokalnimdionicima može pomoći u dokazivanju da je SUMPrezultirao ili da će rezultirati koristima za zajednicu, dapruža vrijednost za novac te da ga vrijedi nastaviti ili daga je potrebno promijeniti kako bi bio uspješan.Sustavno praćenje i evaluacija povećavaju učinkovitostprocesa planiranja i provedbe mjera, pomažu optimiziratiupotrebu resursa i pružaju empirijske dokaze za budućeplaniranje i procjenu prijevoznih mjera.Uobičajeni izazovi za učinkovitu primjenu praćenja ievaluacije jesu:

  • nedostatak iskustva
  • ograničeni financijski i kadrovski resursi
  • neskladi u tehničkom znanju u pogledu definiranjapokazatelja uspješnosti, pretraživanja, prikupljanja,pripremanja i tumačenja podataka te
  • neučinkovite prakse praćenja i evalucije.

Da bi se riješili ti problemi, ključne preporuke u pogledupostupaka, konteksta, izbora pokazatelja, komunikacijei evaluacije procesa mogu se dobiti iz postojećihiskustava te se navode na sljedećoj stranici. Na Slici1 prikazano je kako su aktivnosti praćenja i evaluacijeobjedinjene u razvoj SUMP-a.