Achtergrond

Achtergrond – Duurzame stedelijke mobiliteitsplanning

De Euopese Commissie benadrukt in verscheidene beleidsdocumenten rond transport (Transport Witboek, Beleidspakket Stedelijke Mobiliteit) dat een strategische aanpak en de intregratie van mobiliteitsplanning met andere beleidsdomeinen nodig zijn. We denken dan aan beleidsdomeinen zoals milieu, ruimtelijke ordening, huisvesting, sociaal beleid en economische ontwikkeling.

Er is een consensus dat duurzame mobiliteitsplanning bijdraagt aan stedelijke levenskwaliteit en helpt om op een meer strategisch niveau stedelijke mobiliteitsproblemen op te lossen.

Duurzame vervoersmodi (schone voertuigen, openbaar vervoer, fietsen en stappen) en intermodale oplossingen (taxis, deelauto’s) zullen een belangrijke rol spelen in de stedelijke mobiliteit van de toekomst. 

De Europese Commissie promoot duurzame mobiliteitsplanning om verkeersplanning te verbeteren. Focustopics zijn:

  • Ontwikkeling van een visie, doelen en doelstellingen formuleren
  • Analyse van lokale problemen op vlak van mobiliteit
  • Maatregelen die lokale problemen oplossen
  • Beleidsintegratie en coherentie tussen maatregelen
  • Coordinatie tussen plannen en planningsprocesses
  • Inspraak en publieke betrokkenheid van burgers and stakeholders
  • Monitoring, processevaluatie en resultaatsmeting
  • Implementatie en budgettering

In Europa wordt duurzame mobiliteitsplanning op verschillende manieren aangepakt. Landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kunnen gezien worden als koplopers, maar elders is strategische mobiliteitsplanning nog nieuw of wordt het nog maar gedeeltelijk toegepast.

De SUMP-richtlijnen bepalen de verschillende stappen die essentieel zijn in het planningsproces. De richtlijnen bevatten ook goede-praktijkvoorbeelden, tools en referenties voor elk van die stappen. Dit document is gericht op stedelijke-mobiliteitsprofessionals en op andere stakeholders die betrokken zijn bij het planningsproces en de implementatie van de SUMPs. Ervaringen wijzen uit een goedgekeurd mobileitsplan beleidsmakers en lokale overheden substantieel helpt met de ontwikkeling van een milieuvriendelijk, efficient en  toegankelijk vervoerssysteem.

Relevante bronnen:

 

Nuttige informatie rond duurzame mobiliteit en andere SUMP projecten vindt u hier.