Context

Context – Planificarea Mobilității Urbane Durabile

Comisia Europeană a subliniat în multe dintre documentele sale de politici de transport ca Planul de Acțiune privind Mobilitatea Urbană, Cartea Albă: Foaie de Parcurs pentru un Spațiu European Unic al Transporturilor și Pachetul de Mobilitate Urbană că abordările strategice și integrarea politicilor de planificare de transport cu alte politici sectoriale cum ar fi protecția mediului, amenajarea teritoriului, locuirea, aspectele sociale ale accesibilității, mobilitatea și dezvoltarea economică sunt eminamente necesare.

Există un acord general că planificarea mobilității urbane durabile contribuie la o mai bună calitate a vietii si reprezintă un mod de abordare strategică a problemelor legate de transport din orașe. Modurile de transport durabil ce includ vehicule mai ecologice și transport public, precum și deplasări cicliste, pietonale și intermodale de tipul taxi sau partajare auto, ar trebui să joace un rol important în sistemele de transport urban viitoare.

Comisia Europeană promovează planificarea mobilității urbane durabile, în vederea îmbunătățirii proceselor de planificare a transportului. Acestea ar trebui să includă:

  • Dezvoltarea Viziunii și stabilirea obiectivelor și a strategiei
  • Identificarea și analizarea problemelor mobilității locale
  • Definirea măsurilor cheie ce combat problemele locale
  • Politici și măsuri integrate
  • Procese coordonate cu procese și planuri complementare
  • Implicarea actorilor și a cetățenilor
  • Monitorizarea și evaluarea procesului, precum și evaluarea progreselor
  • Planificarea implementării și a bugetului

Există diferite abordări ale planificării mobilității urbane durabile pe teritoriul Europei. În timp ce unele țări ca Franța și Marea Britanie sunt considerate pionieri, planificarea strategică a transportului urban este încă un concept nou și în multe alte țări doar parțial aplicat.

Documentul "Orientări - Dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă" explică pașii considerați esențiali în planificarea mobilității urbane durabile și include exemple de bune practici, instrumente și referințe pentru fiecare pas. Documentul este dedicat practicienilor din transportul urban și mobilitate, precum și altor actori care sunt implicați în procesul de planificare și implementare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Experiența indică faptul că un PMUD aprobat într-un oraș facilitează considerabil munca factorilor de decizie și autorităților de planificare în dezvoltarea sistemelor de transport sigure din punct de vedere ecologic, eficiente și accesibile.

Surse Relevante:

SUMP Guidelines in other languages:

 

Informații utile cu privire la mobilitatea durabilă și la alte proiecte PMUD pot fi găsite aici.