Institucionalna suradnja

Tijelo koje se bavi planiranjem odgovorno za razvoj Planaodržive urbane mobilnosti (SUMP) obično preuzimavodstvo u procesu pripreme plana. Međutim, takođerbi trebalo angažirati ostale institucionalne akterejer suradnja može doprinjeti novim vrijednostima,znanjima i resursima u procese pripreme SUMP-a,a i provedbe plana. Institucionalna suradnja možepoboljšati prihvaćenost SUMP-a, stvoriti vlasništvomeđu institucionalnim dionicima i javnosti te pomoćiu privlačenju sredstava za provedbu mjere. Jačanjeinstitucionalne suradnje također može pozitivno utjecatina strateški razvoj prijevoznih mreža i infrastrukture usmjeru dugoročne održive mobilnosti.Suradnja na SUMP-u može se ponuditi brojnimakterima, kao što su ostali odjeli lokalnog tijela (npr.za okoliš, namjena korištenja zemljišta, zdravstvo),gradske agencije, politička tijela, susjedne zajednice tetijela više razine.Institucionalna suradnja tema je kojoj treba pozornopristupiti. Primjerice, sklapanje SUMP partnerstvaizazov je za mnoga tijela koja se bave planiranjem.Nedostatak iskustva u vođenju projekta s više dionika,nepodudarni vremenski okviri i odstupanja u pristupimaplaniranju prijevoza mogu pridodati na složenosti. Prilagodba sukobljenih stavova nužan je, ali osjetljiv zadatak. Dodatno, svako tijelo lokalne vlasti treba razviti vlastiti okvir za suradnju, uzimajući u obzir lokalne strukture i resurse te poštujući pravne obveze suradnje.