Intézményi együttműködés

A fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) kidolgozásánakfolyamatában általában a tervezésért felelős intézményé afőszerep, de más intézményi szereplőket is be kell vonni, mivelaz együttműködés hozzátehet a SUMP készítés és végrehajtásértékéhez, tudásához és forrásellátottságához. Az intézményiegyüttműködés javítja a SUMP elfogadottságát, az érintettintézmények és a közvélemény körében biztosítja a tervfelvállalását, illetve segíti az intézkedések végrehajtásáhozszükséges források bevonását. Az intézményi együttműködéserősítése pozitívan befolyásolhatja továbbá a közlekedésihálózatok és infrastruktúrák hosszú távon is fenntarthatómobilitás irányába történő stratégiai fejlesztését.SUMP tervezésekor együttműködési célzattal számosszereplőt meg lehet keresni, így a helyi önkormányzatok(pl. környezetvédelmi, területfejlesztési, egészségügyi)társosztályait, önkormányzati szerveket, politikai testületeket,szomszédos települések önkormányzatait, illetve magasabbszintű hatóságokat.Az intézményi együttműködés kérdését körültekintően kellkezelni. Számos tervezésért felelős intézmény számárakihívást jelent például egy SUMP-partnerség létrehozása.Egy többszereplős projektvezetés szakértelemének hiánya,a nem megfelelő határidők, illetve a közlekedéstervezésmódszertani hiányosságai csak tetézhetik a nehézségeket.