Izbor mjera

Odabir mjera proces je utvrđivanja mjera mobilnostii prijevoza koje su najpogodnije i najisplativije zapostizanje vizije i ciljeva plana održive urbane mobilnosti(SUMP) te za rješavanje utvrđenih lokalnih problema.Čak i kad su utvrđeni vizija, ciljevi i problemi, moždaneće biti jasno koje su mjere najprimjerenije.Dostupan je širok raspon mjera poput modificiranjarazvoja radi smanjenja zahtjeva putovanja, pružanjanovih usluga javnog prijevoza, različitog upravljanjamrežama, mjera promjena stavova, izgradnje noveinfrastrukture (pješačke staze, biciklističke staze,željezničke i tramvajske linije te ceste) ili naplaćivanjaupotrebe prijevoznog sustava. Neovisno o tome, možebiti teško utvrditi najodgovarajuću mjeru.Dionici i političari, a ponekad i građani, imat će unaprijedzamišljene ideje o tome što bi trebalo učiniti. Štoviše,najprimjerenije mjere možda neće biti one koje će moćinajlakše provesti. Primjerice, podijeljene odgovornosti inedostatak financijskih sredstava mogu ograničiti izbormjera koje se mogu provesti.SUMP će se vjerojatno temeljiti na nekoliko mjera,no uspješnost i provedivost ovisit će o tome kako sute mjere upakirane. SUMP treba biti više od pukog popisa željenih mjera. Prije provedbe svaku mjeru trebadetaljno definirati, ocijeniti u pogledu njezina vjerojatnautjecaja te procijeniti u pogledu njezina potencijalnadoprinosa.