Intézkedés kiválasztása

Az intézkedés-kiválasztás az a folyamat, amikormeghatározzuk a jövőkép és a fenntartható városimobilitási terv (SUMP) célkitűzéseinek eléréséhez,illetve a feltárt helyi problémák megoldásáhozlegmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb eszközöket.Lehet, hogy a jövőkép, a célkitűzések és a problémákmeghatározása után sem nyilvánvaló, hogy melyek alegalkalmasabb intézkedések.Általános közlekedési intézkedések egész sora állrendelkezésre, úgymint az utazási igények csökkentéseérdekében a városfejlesztési eszközök módosítása,új közösségi közlekedési szolgáltatások biztosítása,a hálózati beavatkozások, viselkedésváltoztatásrairányuló intézkedések, új infrastruktúra (gyalogutak,kerékpárutak, vasúti és villamosvonalak, illetve közutak)építése, valamint díjszedés a közlekedési rendszerhasználatáért. Mégis nehéz lehet meghatározni,hogy melyik közülük az adott település számáralegalkalmasabb.A lakosságnak és a politikusoknak is előre kialakítottelképzeléseik vannak arról, hogy mit kellene tenni,ráadásul lehet, hogy nem is a legalkalmasabbintézkedéseket a legkönnyebb végrehajtani. Afelelősségi körök megosztásának tisztázatlansága,illetve a finanszírozási gondok megszabhatják például,hogy mely intézkedéseket lehet végrehajtani.Egy jól felépített SUMP több intézkedésre is támaszkodik,melyek megvalósíthatósága és eredményességeazonban attól függ, hogy hogyan állítják össze ezeket az intézkedéseket. A SUMP nem lehet egyszerűen csak egyintézkedéseket tartalmazó kívánságlista. Végrehajtásukelőtt minden intézkedést részletesen meg kell tervezni,fel kell mérni várható hatásukat, illetve vizsgálni kell,hogy mit tudnak nyújtani.