Sudjelovanje

Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) utvrđujeprogram s ciljevima i prioritetima za dugoročan razvojprometnog sustava grada. Prijelaz prema održivojmobilnosti zahtijeva aktivnu potporu javnosti i dionikaako se žele utvrditi uspješne i održive strategije.Proces sudjelovanja temeljen na dijalogu ključan je,primjerice, za analiziranje problema s mobilnošću,razvijanje zajedničkih ciljeva i odabir mjera mobilnosti.Angažiranje građana i dionika može stvoriti pozitivantemelj za suradnju u planiranju, unaprijediti bazuznanja, ponuditi nove ideje i mišljenja te povećaticjelokupnu kvalitetu i kredibilitet odlučivanja.Postoje i izazovi u vođenju učinkovitog procesasudjelovanja. Primjerice, nedostatak političke potporeza provedbu procesa SUMP-a koji ozbiljno razmatrai svjetovno i stručno znanje, nedovoljni financijskiresursi ili ograničenja u kadrovskim kapacitetima.Ako se tijekom procesa razvoja SUMP-a nedovoljnoobraća dionicima i javnosti, planeri se mogu suočiti sneočekivanim intervencijama ili mogu propustiti prilikeza suradnju. Nadalje, dostupan je široki raspon alata zauključivanje među kojima tijelo koje se bavi planiranjemtreba pronaći najprikladniju kombinaciju. Konačno,inpute građana i dionika treba uključiti u tehničkoplaniranje i političko odlučivanje.