Participare

Planificarea mobilității urbane durabile, un concept de planificare strategică, promovat de Comisia Europeană, subliniază implicarea cetățenilor și a actorilor pe toată durata procesului de dezvoltare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), ca fiind unul dintre elementele cheie. Implicarea comunităților în planificare este o datorie fundamentală a autorităților locale pentru a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor, reprezentând de asemenea o cerință prevăzută de Directivele UE și de convențiile internaționale. În plus, planificarea transportului și măsurile relevante de transport sunt adesea obiectul discuțiilor controversate din cadrul comunității urbane.

Conceptul de Planificare a Mobilității Urbane Durabile, definește principiul conform căruia, publicul ar trebui să fie implicat încă din primele etape ale procesului de planificare a transportului și nu numai în momentul în care planurile sunt în mare parte finalizate și pot fi operate doar modificări minore. Acest lucru solicită din partea autorităților publice deschiderea pentru dezbatere și pregătirea pentru participare a unui subiect extrem de complex și specializat, ca parte a procesului de planificare.

Conceptul este interesant pentru că practicile europene de participare a actorilor sunt foarte diferite. În unele cazuri, în special în noile State Membre, există un nivel redus de experiență în ceea ce înseamnă cu adevărat implicarea cetățenilor în luarea deciziilor, și nu doar informarea lor asupra rezultatelor. În multe locuri, în special în orașele europene ale vechilor State Membre, există deja implementate politici și procese obligatorii cu privire la modul în care publicul trebuie implicat în proiectele majore de construcții. Există de asemenea, o varietate de exemple despre modul în care abordările participative oferă un forum de dezbatere a problemelor ridicate de actori, unde se exprimă adesea opinii conflictuale, ce pot duce la modificări ale proiectelor și la rezultate de succes.

Se ridică întrebări importante despre cum, și în ce măsură, participarea publicului a crescut în contextul dezvoltării urbane durabile, un tip de dezvoltare ce necesită procese de luare a deciziilor pe termen lung de către societatea urbană, unde problemele ecologice, economice și sociale sunt importante și interese diferite trebuie echilibrate. În CH4LLENGE, 31 de orașe au fost supuse sondajelor cu privire la practicile de participare din planificarea mobilității urbane. Rezultatele au evidențiat faptul că majoritatea orașelor implică actorii și cetățenii; cu toate acestea, gradul de implicare variază.

În CH4LLENGE se elaborează strategii de participare și recomandări cu privire la instrumentele ce ar putea sprijini procesul de participare în planificarea transportului urban. Orașele partenere CH4LLENGE vor testa în așa numitele scheme pilot diferite abordări de pregătire a procesului de participare, de identificare a actorilor relevanți și a grupurilor de interese, de identificare a diferitelor formate interactive utile în aplicare, a diferitelor faze de planificare și a modului în care se va efectua comunicarea cu publicul. Toți reprezentanții orașelor CH4LLENGE și ai altor orașe interesate sunt de asemenea invitați să se alăture sistemului de formare on-line pentru a primi cunoștințe despre participarea la procesele de planificare a mobilității durabile locale.