Részvétel

A fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP-ok)a városok közlekedési rendszerének hosszú távúfejlesztésére vonatkozó célokat, prioritásokat ésprogramokat rögzítik. Amennyiben sikeres és életképesstratégiát keresünk a fenntartható mobilitásratörténő áttéréshez a nyilvánosság és az érintettekaktív támogatása szükséges. A párbeszédalapúrészvételi folyamat alapvető a mobilitási problémákkielemzéséhez, közös célkitűzések kidolgozásához,illetve a mobilitási intézkedések kiválasztásához. Alakosság és az érintettek bevonásával megteremthetjükazegyüttműködésreépülőtervezésalapját,fejleszthetjük a tudásbázist, figyelembe vehetünk újelképzeléseket és véleményeket, illetve megalapozottés megbízható döntéseket készíthetünk elő.A hatékony részvételi folyamat levezetésénekmegvannak a nehézségei. Ilyen például, ha nincsmeg a politikai támogatás egy olyan SUMP-folyamatlebonyolításához, amelyben a laikusok és a szakértőktudását egyaránt komolyan veszik; nincs elég pénzügyiforrás vagy szűkösek a személyi lehetőségek. Haa SUMP kidolgozásának folyamatában a tervezőknem fordítanak kellő figyelmet az érintettekre ésa közvéleményre, akkor váratlan közjátékokkalszembesülhetnek,illetveelmulaszthatjákazegyüttműködési lehetőségeket. A konzultációs eszközökszéles tárháza áll a tervezők rendelkezésre, amelyekközül kiválaszthatják a legmegfelelőbb kombinációt,majd a lakosság és az érintettek közreműködésénekeredményét be kell építeni a szakmai tervezésbe és apolitikai döntéshozatalba.